Комуникативност в училище – Методически насоки

Нагласи, които изграждаме

Посланието, което с темата за комуникативността ще отправим към учениците ни е:

За мен е важно това, което ми казват и аз се старая да го разбера правилно.

В контекста на класа, това послание би звучало така:

За нас като клас е важно всеки да бъде чут и разбран.

Знания, които предаваме

Дискусия с класа

Стартираме с дискусия. Това ще настрой учениците към темата за комуникативността и ще позволи да надградим техните познания и разбирания.

Примерни въпроси за дискусия:

  • Какво може да попречи на двама души да се разберат, когато общуват?
  • Какво да правим, за да може другата страна да ни чуе, когато говорим?
  • Какво означава да си учтив и да уважаваш събеседника си?

Затваряне на дискусията

Обобщаваме въпросите, които сме дискутирали с класа. Текстът по-долу би могъл да ни помогне за това.

Ние хората общуваме помежду си в голяма степен чрез думите. Това дали се разбираме или не зависи както от говорителя, така и от слушателя. За да е добра комуникацията, и двете страни трябва истински да желаят да се разберат и да положат усилия. За да сме добри партньори в отбора си, трябва да се уважаваме взаимно и да спазваме някои правила за водене на разговор, за да разберем съотборниците си и те нас.

Извеждане на поведения, възпрепятстващи екипната работа

След като въведем темата е време да обсъдим с учениците кои са онези поведения, които възпрепятстват комуникативността. Може да зададем следния въпрос: “Кои са онези неща, които ни пречат в общуването с другите и не ни позволяват да се разберем един с друг?”.

Поведения, възпрепятстващи комуникативността в контекста на Пукльовците

Прекъсват се.

Говорят едно през друго.

Не предразполагат съотборниците си да общуват.

  • Не осъществяват визуален контакт със съотборниците си, когато говорят с тях.
  • Кръстосват ръце или обръщат гръб на съотборниците си.

Говорят с твърде висок тон, твърде бързо или бавно, твърде сложно или неясно.

Не се опитват да осмислят и разберат казаното от другите.

Не са учиви в общуването си.

  • Не благодарят (или не показват благодарност), когато им бъде помогнато.
  • Не отговарят с „Моля“, когато някой им благодари.
  • Не се извиняват при грешка (или ако по някакъв друг начин попречат на отбора си).

Извеждане на правила, подпомагащи комуникативността

Не е достатъчно да сме идентифицирали и да знаем поведенията, които възпрепятстват комуникативността. Учениците се нуждаят от положителни правила, които да им дадат насоки за това как да се държат правилно. По-долу са дадени някои правила, които може да изведем заедно с учениците, след като обсъдим поведенията, които възпрепятстват комуникативността.

Изслушвайте се, без да се прекъсвате.

Не започвайте да говорите преди другият да е приключил.

Гледайте се в очите, когато разговаряте.

Обръщайте се към събеседника си и дръжте ръцете си отворени. При възможност усмихнете се.

Говорете тихо и с умерено темпо.

Помислете, преди да говорите. Опитайте се да бъдете кратки и ясни.

Бъдете внимателни и се опитвайте да разберете това, което ви казват.

Задавайте уточняващи въпроси, когато не сте сигурни в разбирането си.

Повторете това, което сте разбрали на своя събеседник, за да се уверите, че то е правилно.

Благодарете, когато ви помагат.

Кажете „Моля“, когато ви благодарят.

Извинете се, когато грешите или по друг начин пречите на съотборниците си.

Умения, които упражняваме

Време е да приложим наученото на практика и да упражним уменията за комуникативност. Освен с игрите за Пукльовците това може да направим и по други начини. Следете нашия блог, в който ще публикуваме алтернативни методи за упражняване на уменията за комуникативност.

Синоними

Активно слушане, Вербална и невербална комуникация,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *