Турнирът на Пукльовците

Турнирът на Пукльовците е уникален по рода си безплатен турнир, в който могат да участват най-много 12 отбора от 12 различни училища. Целта е отборите да сравнят уменията си за работа в екип, докато решават задачи, свързани с различни учебни предмети (напр. математика и български език).

Информация и записване за предстоящи турнири на Пукльовците става на https://thepoppals.com/tournament. Не отлагайте, защото местата винаги са ограничени.

Турнирът е отворен и за посетители. Всеки учител, родител и/или директор, който иска да се запознае с Пукльовците, е добре дошъл.

Критерии за участие

  • Всяко училище може да участва напълно безплатно, но само с един отбор – представител;
  • Отборът – представител трябва да е съставен от 6 ученици – титуляри, които ще играят по време на турнира;
  • Всеки отбор може да има до 2 резерви – други ученици от същото училище, които могат да заменят титулярите в играта по време на турнира;
  • Всеки отбор трябва да е съставен от ученици от определен клас (1 до 4 клас). Класът се обявява предварително. Учениците могат да бъдат от различни паралелки в училището, което представляват.

Предварителна подготовка

Не е нужна никаква предварителна подготовка, както и не е нужно да имате закупен абонамент за Пукльовците и/или да играете с тях в училище. Ние осигуряваме таблетите, с които ще се играе.

Място на провеждане и продължителност

Всеки турнир си има училище – домакин, в което се провежда той. Училището – домакин и неговият адрес се обявяват предварително. Разноските за път се поемат от самите участници.

Турнирът е с продължителност от 1 час и 30 мин. и завършва с награждаване на отборите победители с диплома.

Регламент на турнира

I. Отваряне на турнира от официален гост или от директора на училището – домакин.

II. Жребий за определяне на квалификационните групи.

III. Квалификационна фаза, която включва 2 игри по 5 минути. След всяка игра ще има пауза за вътрешно отборно обсъждане на представянето и адаптиране на стратегията за игра.

IV. Първенства в 4 лиги:

  • Професионална лига, която включва победителите от квалификационната фаза;
  • Полу-професионална лига, която включва отборите на второ място;
  • Аматьорска лига, която включва отборите на трето място и
  • Любителска лига, включваща отборите на четвърто място.

Фазата с първенствата протича по същия начин, както квалификационната фаза – включва 2 игри по 5 минути с кратка почивка между тях.

V. Обявяване и награждаване на победителите във всяка лига.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *