10-те най-важни неща, които направихме през 2019г.

В края на 2019г. е време за равносметка. По-долу сме посочили в хронологичен ред 10-те най-важни неща, които направихме през годината.

1. Създадохме нашата методика

В края на януари 2019г. завършихме нашата методика. Разработихме я съвместно с катедра „Начална училищна педагогика“ и катедра „Специална педагогика и логопедия“ към „Факултет по науки за образованието и изкуствата“ в Софийски университет, както и с учители в начален курс на обучение. Срещнахме се с невероятни експерти, сред които са Любка Алексиева, Людмила Зафирова, Анна Трошева и Далия Ал-Халил. Повече информация за нашта методика може да намерите на https://thepoppals.com/methodology.

2. Създадохме играта за Прахопукльовците

В края на март 2019г. се появи играта за Прахопукльовците. Груповите задачи са значително по-трудни от тези при Нефтопукльовците и съответно изискват по-добри умения за работа в екип. В същото време, чрез индивидуалните задачи, учениците упражняват таблицата за умножение и деление. Екологичната тема, която играта засяга, е замърсяването на въздуха. Може да тествате Прахопукльовците на https://thepoppals.com/demo?gameId=2.

3. Спечелихме първите си клиенти

В края на април 2019г. започнахме да търсим първите си клиенти. Оказа се, че периодът не е много подходящ с оглед края на учебната година. Въпреки това успяхме да се срещнем с няколко училища и да направим първите си продажби. Сред първите ни клиенти бяха ЧОУ „Света София“, ЧОУ „Св. Климент Охридски“ и 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин”. На https://thepoppals.com може да видите иновативните български училища, които имат абонамент и играят с Пукльовците.

4. Създадохме играта за Боклупукльовците

През юни 2019г. създадохме Боклупукльовците. Тук учениците зависят един от друг при решаването на своите индивидуални задачи (които представляват математическа верижка). Чрез играта се упражнява събиране и изваждане до 1000, а засегнатата екологична тема е разделното събиране и рециклирането на отпадъци. Може да тествате Боклупукльовците на https://thepoppals.com/demo?gameId=3.

5. Създадохме играта за Торопукльовците

В края на август 2019г. беше готова и 4-тата ни игра – Торопукльовците. При нея учениците четат с разбиране и сглобяват текстов пъзел, в който се търси обиколката или лицето на геометрична фигура. Екологичната тема е замърсяването на почвата. Може да тествате Торопукльовците на https://thepoppals.com/demo?gameId=4.

6. Стартирахме Блога на Пукльовците

През септември 2019г. стартирахме „Блогът на Пукльовците”. Амбицията ни е той да се превърне в място, където учители и родители намират полезни материали, свързани с развитието на умения за работа в екип, и се запознават със съвременни будители (т.нар. „Героите на Пукльовците“), които споделят своя опит и добри практики. Може да се абонирате за нашия блог на https://thepoppals.com/subscription.

7. Участвахме в акселератора на ПРОМЯНАТА

Развитието на умения за работа в екип у учениците е нашата кауза и причина да съществуват Пукльовците! Радваме се и сме изключително благодарни, че Reach for Change Bulgaria – Промяната и NOVA припознаха тази кауза и ни включиха в акселераторската си програма #ПРОМЯНАТА. Участието ни беше изключително полезно. Успяхме да се фокусираме и да подредим приоритетите си; родиха се много нови идеи за развитие; получихме полезна обратна връзка за това, което правим; открихме слабите си страни и нещата, които трябва да подобряваме; разбрахме как да проследяваме и измерваме социалния си ефект и още много други неща.

8. Създадохме Хъба на Пукльовците

Нашата цел е учениците да упражняват своите умения за работа в екип ежеседмично. Ето защо през октомври 2019г. създадохме „Хъбът на Пукльовците”. Това е място, където директорите (или отговорниците за Пукльовците в съответното училище) могат да проверят кой и кога за последно е играл. Така те могат да осъществяват по-добър контрол върху своите учители и да проследят доколко ефективно училището използва своя абонамент. Хъбът на Пукльовците е достъпен на https://hub.thepoppals.com.

9. Получихме подкрепа от Мария Габриел

Мария Габриел

През ноември 2019г. имахме изключително ползотворна среща с г-жа Мария Габриел – еврокомисар, който отговаря за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта в Европа. Тя познаваше Пукльовците още преди да й ги представим и прояви висок интерес към тях като сподели, че това може да бъде следващата голяма дигитална иновация в образованието – не само на европейско, но и на световно ниво. Повече информация за това как протече срещата може да намерите на https://blog.thepoppals.com/2019/11/24/mariya-gabriel.

10. Проведохме първия турнир на Пукльовците

През декември 2019г. организирахме първия си междуучилищен турнир. 9 отбора от 9 различни столични училища премериха своите сили по математика и екипна работа. Официален гост на събитието бе министърът на образованието и науката – Красимир Вълчев, който игра редом с децата и сам се увери в положителния ефект от Пукльовците. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *