Толерантност в училище – Методически насоки

Нагласи, които изграждаме

Посланието, което с темата за толерантността ще отправим към учениците ни е:

Аз приемам съотборниците си, въпреки различията ни (социални, културни, сексуални, религиозни и др.).

В контекста на класа, това послание би звучало така:

Различията обогатяват класа ни и ни правят по-успешни.

Знания, които предаваме

Дискусия с класа

Стартираме с дискусия. Това ще настрой учениците към темата за толерантността и ще позволи да надградим техните познания и разбирания.

Примерни въпроси за дискусия:

 • По какво можем да се различаваме помежду си?
 • Има ли различия, които определят значимостта на хората? Вярно ли е, че едни хора са по-важни от други (в зависимост от своята култура, религия и т.н.)? Вярно ли е, че тези, които са различни от нас, са по-лоши от нас?
 • Какво означава да приемаме различията на другия?
 • Какво правим, когато приемаме някого? А какво правим, когато го отхвърляме?
 • Трябва ли да се харесваме, за да се приемаме?
 • Има ли разлика между това да приемаме някого и да го окуражаваме?
 • Как различията между нас могат да ни помогнат?
 • Как би изглеждал светът, ако всички бяхме еднакви? Би ли ви харесал?

Затваряне на дискусията

Обобщаваме въпросите, които сме дискутирали с класа. Текстът по-долу би могъл да ни помогне за това.

Всеки човек е различен. Може да си приличаме по нещо, но се различаваме в други области. Хората, с които си приличаме повече, обикновено ни привличат и лесно стават наши приятели. Понякога трудно можем да разберем различните от нас и затова не ги чувстваме близки. Различието не прави едни хора по-добри или по-значими от други. Светът е шарен и е хубаво, че и хората в него са различни. Така е по-интересно. Хубаво е да се радваме на различието и да уважаваме всички хора, независимо какви са те.

Извеждане на поведения, възпрепятстващи екипната работа

След като въведем темата е време да обсъдим с учениците кои са онези поведения, които възпрепятстват толерантността. Може да зададем следния въпрос: “Кои са онези неща, които правим, когато не сме толерантни?”.

Поведения, възпрепятстващи толерантността в контекста на Пукльовците

Сърдят се

 • разстроени са, когато в екипа им участва някого, който не харесват
 • отказват да играят с някого, който не харесват

Отхвърлят различното мнение

 • не се вслушват в различното мнение
 • не искат да осмислят различното мнение
 • осъждат предложенията на другите
 • настояват на своето въпреки предложенията на другите
 • не зачитат решението на “различните” и действат по “своя” начин

Делят се

 • създават подгрупи в екипите си (напр. “момичета” срещу “момчета”, “приятели” срещу “другите”)
 • дистанцират се физически
 • ограничават общуването си само до някои членове на екипа

Отхвърлят част от съотборниците си

 • не въвличат съотборниците си в играта (напр. не въвличат момичето в играта, ако останалите съотборници са само момчета)
 • гонят от играта тези, които не харесват
 • подиграват се на тези, които не харесват

Приемат себе си за по-важни

 • смятат, че имат право да се разпореждат в играта и да диктуват какво се случва

Извеждане на правила, подпомагащи толерантността

Не е достатъчно да сме идентифицирали и да знаем поведенията, които възпрепятстват толерантността. Учениците се нуждаят от положителни правила, които да им дадат насоки за това как да се държат правилно. По-долу са дадени някои правила, които може да изведем заедно с учениците, след като обсъдим поведенията, които възпрепятстват толерантността.

Радвайте се, че сте различни.

Общувайте помежду си, дори и да сте различни.

Подхождайте еднакво към всички.

Уважавайте всички, независимо колко сте различни.

Вслушвайте се в различното мнение.

Опитвайте се да разберете мнението на другия дори и да е много по-различно от вашето.

Взимайте предвид мнението на другите, когато взимате решения, които засягат всички.

Съобразявайте се с и следвайте решенията на другите, дори и да не ви харесват.

Обединявайте се и бъдете заедно. Не позволявайте различията да ви разделят.

Интегрирайте (включете) различните. Нека бъдат част от общото.

Приемайте всички за равни.

Умения, които упражняваме

Време е да приложим наученото на практика и да упражним уменията за толерантност. Освен с игрите за Пукльовците това може да направим и по други начини. Следете нашия блог, в който ще публикуваме алтернативни медоти за упражняване на уменията за толерантност и работа в екип.

Синоними

Приемане.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *