Героят Жанета Стойкова

Представяме ви Жанета Стойкова – начален учител в 145 ОУ „Симеон Радев“. Това, с което ни впечатли, е огромният й ентусиазъм и силно желание да опитва образователни иновации, които имат потенциала да помогнат на нейните ученици. Такъв трябва да бъде съвременният български учител – човек, който не спира да търси и не се страхува от новото.

Представете се с няколко изречения?

Казвам се Жанета Стойкова, старши учител в начален етап в 145 ОУ „Симеон Радев“. Класен ръководител на третокласници.

Защо за Вас е важно Вашите ученици да могат да работят в екип?

Работата в екип развива комуникативните умения на учениците. Изгражда умения за самодисциплина, толерантност, търпимост, отговорност към поставената задача. Като част от екипа, децата показват уважение едни към други, използват добри маниери, създават приятелски отношения. Стараят се да слушат и ценят мнението на другите, споделят, помагат на останалите членове на екипа и си сътрудничат за осъществяване на задачите.

По какъв начин насърчавате Вашите ученици да работят в екип?

Забавляваме се и учим с „Пукльовците“, кооперативната образователна игра за таблети. Това са любимите часове на третокласниците. Учат се на екипност, емпатия и добронамереност, в същото време затвърждават математическите умения и знания, подобрява се изчислителната техника и бързина за решаване на задачите. Децата работят на отбори, помагат си, вслушват се един в друг и заедно постигат отлични резултати.

Насърчавам учениците да работят в екип по различни проекти. Интересна за учениците съвместна дейност е изработването на комикс по дадена история, съчиняване на стихотворения и приказки, които вписват в „Книга на класа“. Драматизация на тематични произведения, танц на групата. Сглобяване на танграми по екипи.

Важно е децата да стигнат до извода, че крайният резултат, успехът, се дължи на сплотеността на екипа, на проявеното единство.

Кои са най-големите предизвикателства, които учениците срещат, когато работят в екип?

Във всяка една ситуация е възможно да се появи разногласие. Трудностите при сътрудничеството – разлика в мненията, в темпото на работа или характера на участниците на отбора. Необходимо е да се създаде чувство на взаимно доверие и разбиране за справяне с конфликтите в групата.

Кои са трите неща, с които бихте искали Вашите ученици да се похвалят, когато станат възрастни?

Пожелавам на моите ученици да израснат добри, благодарни, уверени и щастливи в живота. Да станат успешни и достойни хора.

Бих искала да споделят с мен, че осъществяват мечтите си, развиват интересите и стремежите си.