Героят Снежана Зашева

В тези динамични времена, в които дигитализацията на образованието е основен приоритет на всички, искаме да ви представим г-жа Снежана Зашева. Тя ръководи 84. ОУ „Васил Левски“ в с. Герман. И е един от първите директори, който осъзна нуждата от развитие на умения за работа в екип у учениците и припозна Пукльовците като инструмент, с който това може да бъде постигнато. Решихме да представим г-жа Зашева имено сега, защото е важно да покажем признание към онези директори и учители, които са проактивни и не чакат извънредни ситуации, за да прегърнат образователни иновации.

Представете се с няколко изречения?

Казвам се Снежана Зашева и съм директор на 84. ОУ „Васил Левски“ от 2010 г. Училището в с. Герман е с над 150 годишна история и през неговия праг са минали хиляди деца, обучени на четмо и писмо от плеяда учители-възрожденци. Към настоящия момент педагогическият състав има отлична академична квалификация, уважава традициите, но има и модерно мислене, що се отнася до иновациите в образованието.

Защо за Вас е важно учителите да използват съвременни технологии в учебния процес?

Учителите трябва да бъдат много гъвкави в работата, мисленето, ежедневието си. Те трябва да умеят постоянно да развиват професионалните и личностните си качества, да притежават увереност в правилността на заеманата позиция и способността да я защитават. В края на работния ден да си казват: „Какво да направя, за да стигна до промяна“.

Как успявате да мотивирате Вашите учители да използват дигитални образователни иновации в час?

Да си учител не е просто професия. Това е мисия, която носи след себе си много голяма отговорност. Учителят е нужно да бъде толерантен, развиващ възможностите за екипна работа, генериращ добър психологически климат, отворен за нови идеи, знаещ кога, как и по какъв начин да мотивира. Всеки учител е осъзнал, че развива ли се той, развива се и ученика.

Защо за Вас е важно учителите да развиват умения за работа в екип у своите ученици?

Работата в екип между учениците преобразява атмосферата на класната стая и качествено променя ролята на учителя по време на час. Когато работят в екип, децата се учат на споделена отговорност – да държат на своя успех и на успеха на другите, да си помагат и да получават помощ.

Опишете с няколко изречения как си представяте перфектния учител в XXIв.?

Учителят на 21 век  трябва да бъде много добре подготвен, да бъде в крак с всички новости, но и да бъде обаятелна и чаровна личност, която да увлича учениците си. Той трябва да обича своята роля и да не може да си представи да работи нещо друго. Да има огромно търпение и да знае как с малки стъпки се върви по дългия път на знанието. Да успее да убеди децата да ходят с гордо вдигната глава и да вярват в своите възможности, способности и умения. Да ги превръща в творци, в истински граждани, да им дава самочувствие, че могат, че успяват.