Героят Снежана Зашева

В тези динамични времена, в които дигитализацията на образованието е основен приоритет на всички, искаме да ви представим г-жа Снежана Зашева. Тя ръководи 84. ОУ „Васил Левски“ в с. Герман. И е един от първите директори, който осъзна нуждата от развитие на умения за работа в екип у учениците и припозна Пукльовците като инструмент, с който това може да бъде постигнато. Решихме да представим г-жа Зашева имено сега, защото е важно да покажем признание към онези директори и учители, които са проактивни и не чакат извънредни ситуации, за да прегърнат образователни иновации.

Read more

Героят Жанета Стойкова

Представяме ви Жанета Стойкова – начален учител в 145 ОУ „Симеон Радев“. Това, с което ни впечатли, е огромният й ентусиазъм и силно желание да опитва образователни иновации, които имат потенциала да помогнат на нейните ученици. Такъв трябва да бъде съвременният български учител – човек, който не спира да търси и не се страхува от новото.

Read more

Героят Боряна Теодосиева

Представяме ви Боряна Теодосиева – училищен психолог в 84 ОУ „Васил Левски“. Поканихме я да бъде нашият следващ герой, защото за нас тя е истински пример за човек, който е искрено загрижен за своите ученици и прави чудеса, за да им помогне да се чувстват щастливи и удовлетворени в училище. Колко много искаме всички училищни психолози в България да бъдат такива – хора, на които им пука! Хора с големи сърца! Хора, които остават трайни следи в сърцата на децата, до които се докосват. Поклон!

Read more

Героят Цветанка Тонева

Представяме ви Цветанка Тонева – директор на столичното 120 ОУ Г. Раковски, гр. София. Поканихме я да бъде нашият следващ герой, защото е пример за това как едно българско училище може да се превърне в люлка на образователна иновация, каквато е Пукльовците. Още от самото начало, когато имахме само една идея, г-жа Тонева ни даде пълната си подкрепа и позволи на своите учители свободно да вложат част от своето време и енергия, за да ни помогнат да я реализираме. И днес тя продължава да е с нас и да ни напътства в пътешествие ни из българската образователна система.

Read more

Героят Марияна Касабова

Представяме ви Марияна Касабова – учител в столичното 120 ОУ Г. Раковски, гр. София. Поканихме я да бъде нашият първи герой, защото без нейната подкрепа и обратна връзка нямаше да има Пукльовци. Всъщност г-жа Касабова е първият учител, който игра с Пукльовците, в нейния клас се роди името Пукльовци , помогна ни много с първоначалното тестване на игрите и методиката и с още редица други неща. За нас тя е повече от пример за новатор в образованието и наш истински вдъхновител.

Read more