Толерантност в училище – Плакат

Предоставяме ви плакат, който обобщава темата за толерантността така, както я разглеждаме в нашата методика. Изтеглете го от тук. Може да си го разпечатате и залепите на някоя от стените във вашата класна стая или в училищния коридор. Дерзайте! 🙂

10 причини да работим в екип

79% от българските работодатели посочват уменията за работа в екип като най-важното изискване към своите кандидати за работа. Данните са от анкетно проучване за изискванията на работодателите при подбора на служители, проведено като част от проекта „Разработване и въвеждане на актуализирани учебни програми в ОКС „Бакалавър“, направление „Администрация и управление“, в съответствие с изискванията на пазара на труда“.

От друга страна всички теоретични рамки за уменията на 21 в., вкл. тази на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD), посочват уменията за работа в екип като ключови умения за успешното реализиране в личен, социален и професионален план на всеки един от нас.

Защо това е така? Защо уменията за работа в екип са толкова важни? Ето списък с 10 причини да работим в екип.

Read more

Толерантност в училище – Методически насоки

Нагласи, които изграждаме

Посланието, което с темата за толерантността ще отправим към учениците ни е:

Аз приемам съотборниците си, въпреки различията ни (социални, културни, сексуални, религиозни и др.).

В контекста на класа, това послание би звучало така:

Различията обогатяват класа ни и ни правят по-успешни.

Read more

Защо създадохме Пукльовците?

Пукльовците са измислени същества, на които им пука! И тяхната цел е да научат и нашите деца да им пука. За другите. За природата. За света околото тях. Само това може да донесе положителна промяна. Но за да е устойчива във времето тази промяна е нужно да сме заедно – да работим в екип, да се окуражаваме, да се подкрепяме, да се приемаме въпреки различията си, да си помагаме. Ето защо Пукльовците учат нашите деца и на тези важни умения. За едно по-добро, устойчиво бъдеще.

По-долу описаме нашите десет причини да съществуват Пукльовците.

Read more

Комуникативност в училище – Методически насоки

Нагласи, които изграждаме

Посланието, което с темата за комуникативността ще отправим към учениците ни е:

За мен е важно това, което ми казват и аз се старая да го разбера правилно.

В контекста на класа, това послание би звучало така:

За нас като клас е важно всеки да бъде чут и разбран.

Read more

Кооперативност в училище – Методически насоки

Нагласи, които изграждаме

Посланието, което с темата за кооперативността ще отправим към учениците ни е:

Аз съм част от отбор и ще спечеля само ако отборът ми спечели.

В контекста на класа, това послание би звучало така:

Аз съм част от този клас и ще бъда толкова по-успешен, колко по-успешен е моя клас.

Read more