Семейна кооперативна игра – Лабиринт

Да поиграем на лабиринт!

Цели

 • Развитие на уменията за работа в екип.
 • Стимулиране на координацията и баланса между физическа и умствена активност.
 • Подобрява бързината на реакциите.

Read more

Училищна кооперативна игра – Да преминем през минно поле

Цели

 • Изграждане на доверие между учениците.
 • Създаване на умения за активно слушане, даване на инструкции, говорене без прекъсване и изчакване на другия да приключи своето изказване, вербална комуникация.
 • Разтоварване чрез физическа активност и забава.

Read more

Училищна кооперативна игра – Да се поберем в кръг

Цели

 • Упражняване на уменията за работа в екип (кооперативност), колективно решаване на проблеми и вземане на решения, творчество.
 • Сплотяване на класа.
 • Разтоварване чрез физическа активност и забава.

Read more

Училищна кооперативна игра – Да задържим балона

Кооперативна игра с балони

Цели

 • Упражняване на уменията за работа в екип (кооперативност), комуникативност и координираност.
 • Сплотяване на класа.
 • Разтоварване чрез физическа активност и забава.

Read more