Толерантност в училище – Плакат

Предоставяме ви плакат, който обобщава темата за толерантността така, както я разглеждаме в нашата методика. Изтеглете го от тук. Може да си го разпечатате и залепите на някоя от стените във вашата класна стая или в училищния коридор. Дерзайте! 🙂

Покана към родителите да закупят абонамент за Пукльовците

Предоставяме ви покана към родителите, която има за цел да ги информира за ползите от Пукльовците и необходимостта да се развиват умения за работа в екип у техните деца. Изтеглете я от тук. Може да си я разпечатате и раздадете на някоя от следващите родителски срещи. Друг вариант е учениците да си я занесат сами вкъщи и така да информирате родителите си за възможността да закупят абонамент на Пукльовците за целия клас. Успех! 🙂

Комуникативност в училище – Плакат

Предоставяме ви плакат, който обобщава темата за комуникативността така, както я разглеждаме в нашата методика. Изтеглете го от тук. Може да си го разпечатате и залепите на някоя от стените във вашата класна стая или в училищния коридор. Дерзайте! 🙂

Кооперативност в училище – Плакат

Предоставяме ви плакат, който обобщава темата за кооперативността така, както я разглеждаме в нашата методика. Изтеглете го от тук. Може да си го разпечатате и залепите на някоя от стените във вашата класна стая или в училищния коридор. Дерзайте! 🙂