Семейна кооперативна игра – Лабиринт

Да поиграем на лабиринт!

Цели

 • Развитие на уменията за работа в екип.
 • Стимулиране на координацията и баланса между физическа и умствена активност.
 • Подобрява бързината на реакциите.

Read more

Семейна еко игра – Да открием, засадим и отгледаме дъб

Да открием, засадим и отгледаме дъб
Да открием, засадим и отгледаме дъб.

Цели

 • Активно и полезно време заедно за цялото семейство.
 • Възпитание на децата в екологично мислене.
 • Разговор на тема Ролята на дърветата за нашия живот.
 • Разтоварване чрез физическа активност и забава.

Read more

10 причини да работим в екип

79% от българските работодатели посочват уменията за работа в екип като най-важното изискване към своите кандидати за работа. Данните са от анкетно проучване за изискванията на работодателите при подбора на служители, проведено като част от проекта „Разработване и въвеждане на актуализирани учебни програми в ОКС „Бакалавър“, направление „Администрация и управление“, в съответствие с изискванията на пазара на труда“.

От друга страна всички теоретични рамки за уменията на 21 в., вкл. тази на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD), посочват уменията за работа в екип като ключови умения за успешното реализиране в личен, социален и професионален план на всеки един от нас.

Защо това е така? Защо уменията за работа в екип са толкова важни? Ето списък с 10 причини да работим в екип.

Read more

Толерантност в училище – Методически насоки

Нагласи, които изграждаме

Посланието, което с темата за толерантността ще отправим към учениците ни е:

Аз приемам съотборниците си, въпреки различията ни (социални, културни, сексуални, религиозни и др.).

В контекста на класа, това послание би звучало така:

Различията обогатяват класа ни и ни правят по-успешни.

Read more

Училища посланици на Пукльовците в ПРОМЯНАТА

Пукльовците бяха създадени, за да дадат възможност на учителите да развиват умения за работа в екип у своите ученици и да изграждат нагласи на загриженост към другите и към света. Причината беше лошите резултати от проучванията на Международната програма за оценяване на ученици (PISA) през 2015 г., които показват, че всеки втори деветокласник в България няма дори базови умения за работа в екип. И този проблем избледня на фона на всички останали предизвикателства пред образователната ни система и нищо не се промени коренно. Освен че през 2018 г. се появиха Пукльовците.

Днес, две години по-късно, подкрепата, която Пукльовците срещат е голяма. Съществуват много будни директори и учители, които споделят нашите болки. Те обичат своите ученици и искат да им осигурят знанията, уменията и нагласите, които ще ги подготвят за предизвикателствата на 21 в. И защото вярват в нашата кауза и искат да ни подкрепят в това, за което се борим – те станаха посланици на Пукльовците в ПРОМЯНАТА.

По-долу ще намерите списък на 11 изключително будни училища (по азбучен ред на номера), които доказаха пред нас, че образованието в България има бъдеще. Това са посланиците на Пукльовците в ПРОМЯНТА. Тяхната подкрепа отразява желанието на 11 директори, над 15 заместник директори, над 150 учители в начален етап и над 3500 ученици от 1-ви до 4-ти клас да развиват умения за работа в екип.

Read more

Защо създадохме Пукльовците?

Пукльовците са измислени същества, на които им пука! И тяхната цел е да научат и нашите деца да им пука. За другите. За природата. За света околото тях. Само това може да донесе положителна промяна. Но за да е устойчива във времето тази промяна е нужно да сме заедно – да работим в екип, да се окуражаваме, да се подкрепяме, да се приемаме въпреки различията си, да си помагаме. Ето защо Пукльовците учат нашите деца и на тези важни умения. За едно по-добро, устойчиво бъдеще.

По-долу описаме нашите десет причини да съществуват Пукльовците.

Read more

Училищна кооперативна игра – Да преминем през минно поле

Цели

 • Изграждане на доверие между учениците.
 • Създаване на умения за активно слушане, даване на инструкции, говорене без прекъсване и изчакване на другия да приключи своето изказване, вербална комуникация.
 • Разтоварване чрез физическа активност и забава.

Read more

10-те най-важни неща, които направихме през 2019г.

В края на 2019г. е време за равносметка. По-долу сме посочили в хронологичен ред 10-те най-важни неща, които направихме през годината.

Read more

Турнирът на Пукльовците от 18.12.2019

На 18.12.2019г. се проведе първият по рода си турнир на Пукльовците. В него взеха участие 9 отбора от 9 столични училища, а имено:

 • 23 СУ „Фредерик Жолио Кюри“
 • 35 СОУ „Добри Войников”
 • 41 ОУ „Св. Патриарх Евтимий“
 • 84 ОУ „Васил Левски“
 • 79 СОУ „Индира Ганди“
 • 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“
 • 120 ОУ „Георги Сава Раковски“
 • 122 ОУ „Николай Лилиев“
 • 145 ОУ „Симеон Радев“

Официален гост на събитието бе Министърът на образованието и науката – Красимир Вълчев, който игра редом с децата и сам се увери в положителния ефект от Пукльовците. Турнирът беше едно невероятно преживяване и всеки отбор си тръгна с награда.

Read more